Uprent UAB pradėjo gruntinio vandens pažeminimo darbus 330 kV oro linijos Darbėnai-Bitėnai statybos projekte.

Klaipėdos rajono Pėžaičių kaime, visai šalia Aisės upės, bus statomi aukštos įtampos elektros stulpai.

Uprent UAB atlieka gruntinio vandens pažeminimo darbus tam, kad užsakovas galėtų įrengti stulpų atramų pamatų pagrindus.

Objekte naudojama – Dyzeliniai gruntinio vandens nusausinimo siurbliai 

Užsakovas – Kauno Tiltai UAB