Uprent UAB vykdo gruntinio vandens nusausinimo darbus Salininkuose, Vilniaus mikrorajone

Dėl sudėtingų gruntinių sąlygų objekte, buvo priimtas sprendimas panaudoti kompozicinę sistemą.

Adatinių filtrų sistema buvo sujungta su vertikalaus drenavimo sistema.

Objekte naudojamas dyzelinis siurblys: Impulse Yamuna

Užsakovas: Kerista UAB