Pavasaris prasideda su naujais Uprent Projektais:

Uprent pradėjo gruntinio vandens pažeminimo darbus antrame, Vilnelės skverai Statybų etape.

Dėl sudėtingų grunto sąlygų objekte, yra naudojami du sprendimai:

  • Gruntinio vandens pažeminimas su vertikalaus drenavimo sistema
  • Gruntinio vandens pažeminimas su adatinių filtrų sistema

Objekte naudojami Impulse elektriniai siurbliai.

Užsakovas: Stagrema UAB.

Projekto Rangovas: Merko UAB