Veikiančiame karjere, Matuizose, Varėnos r. Uprent UAB vykdo gruntinio vandens pažeminimo darbus.

Klientas turi pastatyti šulinį, vandens nuvedimui jau iškastame karjere, kur labai aukštas gruntinio vandens lygis.

Šiuo metu objekte dirba du siurbliai:

Dyzelinis gruntinio vandens pažeminimo siurblys: Impulse Yamuna IP-175

Dyzelinis perpumpavimo siurblys: Siurblys BBA BA150E

Užsakovas: Aliteka UAB