Uprent UAB pradėjo gruntinio vandens pažeminimo darbus Valakampiuose, Meškeriotojų gatvėje.

Tikslas yra nužeminti gruntinį vandenį, kad klientas galėtų išbetonuoti pagrindus.

  • Sumontuota viena elektrinio siurblio sistema su adatiniais filtrais

Objekte naudojamas elektrinis siurblys– Impulse Mumbai

Užsakovas: Geopraktika UAB