GRUNTINIO VANDENS ŠALINIMAS TRANSEKSPEDICIJOS LOGISTIKOS SANDĖLIŲ 4-TAME PLĖTROS ETAPE.

Uprent UAB buvo pasirinktas, kaip gruntinio vandens šalinimo paslaugos tiekėjas, Transekspedicijos logistikos sandėlių 4-tojo etapo plėtros statybose projekte.

Dėl aukšto gruntinio vandens lygio ir prastų grunto sąlygų objekte, buvo priimtas sprendimas panaudoti, Uprent UAB  gruntinio vandens šalinimo sprendinį – Vertikalų drenavimą

Tikslas – pašalinti gruntinį vandenį, tam kad būtų galima pravesti apie 100 metrų inžinerinių tinklų komunikacijų.

Darbų pradžia – 2021 10 13 ( pirmas etapas)

Užsakovas – Transekspedicija Ivest UAB.