Uprent tęsia gruntinio vandens pažeminimo darbus rekonstruojamame Nidos kultūros ir turizmo centre „Agila“