Avarinių situacijų likvidavimui UPRENT nuomai siūlo mobilius siurblius, panardinamis siurblius, taip pat siurblius su garsą izoliuojančiu korpusu, auto sistema ir dideliu stambiųjų dalelių pralaidumu.

  • Potvynių kontrolė
  • Priešgaisrinė sauga
  • Laikinas vandens ir nuotekų išsiurbimas
  • Pavojingų skysčių utilizavimas
  • Užterštų teritorijų valymas
  • Rūsio patalpų išsiurbimas