Vos 10 m nuo Neries upės kranto Kaune, Jonavos gatvėje vyksta paviršinių nuotėkų valymo įrenginių statybos.

Uprent šiame objekte pradėjo vykdyti gruntinio vandens nusausinimo darbus.

Objekte parinkti dyzeliniai siurbliai ir vertikalaus drenavimo sprendimas.

Naudojami Impulse Yamuna IP-175, siurbliai

Užsakovas – Avadi UAB