2023 m. Gegužės mėnesio pabaigoje Uprent komanda vėl startavo su nuotekų siurblinės projektu.

Tik šį kartą darbai vykdomi sostinėje, Vilniaus nuotekų valykloje.

Projekte yra naudojama profesionali nuotekų perpumpavimo sitema

Uprent organizavo ir vykdė visus siurblinės ir siurblinės išmetimo linijos montavimo darbus.

Rangovas – Arginta UAB 

Užsakovas – Vilniaus vandenys UAB