AB Dolomitas valdomame karjere, esančiame šalia Pakruojo miesto, Uprent tiekia perpumpavimo paslaugas.

Vienu metu yra pajungti 3 BBA perpumpavimo siurbliai ir vienas PIONEER perpumpavimo siurblys

Bendras siurblių našumas 3000 m3/h

Prie kiekvieno siurblio pajungta 200 metrų išmetimo linija

Per vieną mėnesį toks komplektas gali perpumpuoti daugiau kaip 2000000 m3/h