TRANŠĖJŲ IŠRAMSTYMO SISTEMOS - UPRENT

Tranšėjų išramstymo sistemos skirtos tranšėjų ir statybinių duobių sutvirtinimui, apsisaugant nuo žemės nuošliaužų, klojant vamzdyną, montuojant perpumpavimo stotis, kitas komunikacijas, atliekant požeminius remonto darbus avarinėse situacijose.