Ugunsdzēsības sūkņu stacijas

Priešgaisrinės siurblinės, arba tiesiog gaisriniai siurbliai, yra itin svarbi pastato priešgaisrinės sistemos dalis, užtikrinanti tinkamą visos sistemos veikimą gaisro atveju. Daugiaaukščiuose, didelio ploto pastatuose gaisrų keliama grėsmė itin aktuali – gali nukentėti ne tik daug turto, tačiau ir asmenų sveikata ar net gyvybė. Nelaimės akivaizdoje svarbi kiekviena akimirka, todėl savalaikis priešgaisrinės sistemos, tame tarpe ir priešgaisrinės siurblinės, suveikimas gali neutralizuoti gaisro židinį arba bent minimizuoti jo padarinius, iki kol į pagalbą atkeliaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Tipinė priešgaisrinė siurblinė susideda iš 1 arba 2 autonominių variklių, varančių išscentrinius siurblius,  pagalbinio slėgio palaikymo siurblio ir automatikos valdymo skydo. Jei pagrindinis ar rezervinis siurbliai varomi elektra arba vidaus degimo varikliu skirti darbui, kuomet reikia sukelti didelį vandens slėgį nelaimingo atsitikimo atveju, tai elektrinis slėgio palaikymo siurblys turi kitą funkciją – užtikrinti pastovų reikiamo slėgio palaikymą sistemoje. Tokiu būdu sumažinamas pagrindinio siurblio ir automatinio valdymo skydo nusidėvėjimas, išvengiant dažno agregatų įsijungimo/išsijungimo. Krentant slėgiui, elektrinis slėgio palaikymo siurblys startuoja automatiškai ir vėl pakelia jį iki reikiamo lygio. Gaisro atveju, slėgio palaikymo siurblys nebesugeba išlaikyti reikiamo slėgio sistemoje, jis ir toliau krenta, o tokiu atveju startuoja ir pagrindinis ar rezervinis gaisrinis siurblys, kuris užtikrina efektyvų vandens tiekimą į purkštuvus.

EN 12845 standartas

Lietuvoje montuojami gaisriniai siurbliai privalo atitikti tarptautinį EN 12845 standartą – tai reglamentuoja 2016 metų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo. Šiame dokumente taip pat yra baigtinis sąrašas sąlygų, kuomet  stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų montavimas objekte yra privalomas

Gaisrinis siurblys, atitinkantis minėtąjį standartą (EN 12845), pasižymi šiomis charakteristikomis:

 • Gaisrinių siurblių stotelė gaisro atveju startuoja automatiškai – valdymo blokas reaguoja į sistemoje įvykusį slėgio nuokrytį žemiau numatytos ribos ir automatiškai paleidžia elektrinį arba vidaus degimo variklį, kuris varo siurblį;
 • Priešgaisriniai siurbliai išjungiami rankiniu būdu;
 • Valdymo automatikos skydas nuolat stebi vandens slėgį sistemoje ir jam nukritus žemiau nustatytos ribos įjungia garsinius bei vaizdinius įspėjimo signalus bei paleidžia siurblį;
 • Priešgaisrinės stotys yra gamykliškai sukalibruotos ir ištestuotos – tai leidžia turėti greitą surinkimo ir pastatymo procesą objekte;
 • Gaisrinių siurblių stotelė sukomplektuota su debitmačiu, leidžiančiu išmatuoti stotelės sugeneruojamą našumą.

EN 12845 standartas apibrėžia normas, kuriomis turi pasižymėti moderni ir efektyvi priešgaisrinė siurblinė. Tiesa, vien tai, jog gaisriniai siurbliai atitinka šį standartą, dar negarantuoja, jog priešgaisrinė sauga pastate bus tinkamai užtikrinta.

Svarbiausi priešgaisrinės siurblinės parametrai

Projektavimo ir priešgaisrinės stoties parinkimo metu itin svarbu atsižvelgti į tam tikrus parametrus – vien to, jog gaminys atitinka EN 12845 standartą, nepakanka.

Geriausio efektyvumo taškas

Priešgaisrinės siurblinės darbo taškas. Kreivėje nurodomas NPSH, poreikis galiai bei sukuriamas slėgis (bar) prie atitinkamo našumo (m3/val)

Priešgaisrinės siurblinės darbo kreivė.

Geriausio efektyvumo taškas, kartais dar vadinamas darbo tašku, yra siurblio darbo kreivės diapazonas, kuriame pasiekiamas aukščiausias įmanomas efektyvumas – siurbimo
našumas ir sukeliamas slėgis. Projektuojant ir įrenginėjant gaisrinių siurblių stotelę, tai yra vienas iš svarbiausių parametrų. Įprastai toks taškas pasiekiamas apie 80 proc. nuo siurblio darbo kreivės pradžios. Norint parinkti efektyviausią variantą, reikia žinoti šiuos parametrus – priešgaisrinės stoties našumas, matuojamas kubiniais metrais per valandą arba litrais per minutę, bei sukeliamas slėgis, dažniausiai matuojamas vandens stulpelio metrais arba barais.

Siurblius varantys varikliai

Priklausomai nuo projekto sudėtingumo ir saugumo reikalavimų, profesionalios priešgaisrinės siurblinės gali būti komplektuojamos su vidaus degimo arba elektriniais varikliais. Taip pat egzistuoja pasirinkimas tarp vieno ir dvejų variklių bei siurblių, kuriuos jie suka. Nuo to priklauso ne vien tik priešgaisrinės stoties patikimumas galimu nelaimingo atsitikimo atveju, tačiau ir jos kaina.

Pigiausias ir dažniausiai sutinkamas variantas yra elektrinis variklis varantis priešgaisrinį siurblį. Svarbiausia sąlyga siurblio su tokio tipo varikliu numatymui – elektros įvadas objekte, jo galingumas ir patikimumas. Net jei objekte numatytas elektros generatorius, kuris užtikrintų elektros energijos tiekimą dingus įtampai iš tinklo, rezervinis siurblys, kurį varo vidaus degimo variklis, gali pakelti priešgaisrinės saugos sistemos patikimumą į kitą lygį.

Vandens tiekimas gaisrinių siurblių stotelei

Ne ką mažiau svarbus aspektas – iš kur bus užtikrinamas vandens tiekimas priešgaisriniams siurbliams. Dažniausiai sutinkamos trys opcijos: antžeminis rezervuaras, požeminis rezervuaras arba miesto vandens tinklai.

Nuo to, koks vandens tiekimas numatytas projekte, priklauso ir gaisrinių siurblių konfigūracija bei kaina. Atsižvelgiant į tiekimą parenkamas siurblio NPSH (net positive suction head) rodiklis, kuris apibrėžia sąlyginį hidraulinį slėgį.

Tinkamas šio rodiklio parinkimas leidžia išvengti kavitacijos – proceso, kurio metu vanduo ties siurblio įsiurbimo anga pradeda garuoti ir užverda, taip pertraukdamas vandens tėkmės srautą bei sukeldamas žalą pačiam siurbliui. Egzistuoja du rodikliai: NPSHr bei NPSHa, atitinkamai nurodantys siurblio reikalaujamą slėgį įsiurbimo angoje bei realiai esantį vandens slėgį, kurį sistema patiekia į siurblio įsiurbimo angą. Svarbiausia, jog NPSHa rodiklis būtų didesnis, nei NPSHr – tik tokiu būdu bus išvengiama kavitacijos.

Vandens tiekimas siurbliams iš miesto vandens tinklų

Vandens tiekimas siurbliams iš miesto vandens tinklų

Gaisrinių siurblių stotelės konstrukcija

Priešgaisriniai siurbliai montuojami ant specialaus metalinio rėmo, kuris leidžia greitai ir patogiai transportuoti visą stotelę, ją pastatyti ir sumontuoti objekte. Tiek pagrindinis, tiek ir rezervinis siurblys (jei toks numatytas projekte) bei elektrinis slėgio palaikymo siurblys gali būti montuojamas ant to paties konstruktyvo.

Sąlygos EN 12845 priešgaisrinės siurblinės standarto įgyvendinimui

Priešgaisrinės saugos siurbliai privalo būti sumontuoti šiai paskirčiai dedikuotoje patalpoje patalpoje, kuri užtikrina ne mažiau kaip 60 minučių apsaugą nuo gaisro. Tai gali būti atskiras statinys, statinys prijungtas prie pagrindinio priešgaisriniais purkštukais saugomo pastato arba atskira patalpa priešgaisriniais purkštukais saugomame pastate. Šioms patalpoms taip pat keliami ir reikalavimai aplinkos temperatūrai. Jei sumontuoti priešgaisriniai siurbliai varomi elektriniu varikliu, aplinkos temperatūra patalpoje neturėtų būti žemesnė nei 4 °C, tuo tarpu jei siurblį suka dyzelinis variklis – privaloma užtikrinti ne žemesnę nei 10 °C temperatūrą. Patalpa taip pat privalo būti atitinkamai vėdinama, tai ypač aktualu jei numatyti gaisriniai siurbliai su dyzeliniu varikliu. Reikalavimus, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant tinkamo patalpos vėdinimo, pateikia siurblinės gamintojas.

Reikalavimas vandens, kurį pumpuoja priešgaisrinė siurblinė temperatūrai – ne daugiau nei 40 laipsnių pagal Celsijų. Jei naudojamas panardinamas siurblys, vandens temperatūra apribojama iki 25 laipsnių, išskyrus tuos atvejus, kuomet panardinamas siurblys yra pagamintas vadovaujantis kito standarto (EN 122589-12) nuostatomis ir yra pritaikytas darbui su temperatūra iki 40 laipsnių.

Siurblinės instaliacijoje turi būti numatytos uždarančios sklendės tiek spaudiminėje, tiek ir pasiurbimo pusėje.

Siekiant užtikrinti sklandų vandens pasiurbimą, svarbu laikytis gaisrinių siurblių pozicionavimo taisyklių. Jei vandens tiekimui naudojamas rezervuaras, bent 2/3 jo dalys turėtų būti aukščiau centrinės siurblio ašies. Taip pat, ši ašis privalo būti ne žemiau nei 2 metrai virš žemiausio vandens taško rezervuare. Kiekvienas priešgaisrinis siurblys privalo būti visuomet užpildytas vandeniu, o šios užduoties įgyvendinimui naudojamas atskiras, dedikuotas vandens rezervuaras, kurio vandens lygį palaiko atskiras elektrinis slėgio palaikymo siurblys.

Už automatinį gaisrinės siurblinės paleidimą atsakingi slėgio davikliai, kurie pajutę slėgio kritimą sistemoje, automatiškai startuoja priešgaisrinį siurblį. Vamzdis kuriuo prijungtas slėgio daviklis turėtų būti bent 15 mm diametro, Jei priešgaisrinė siurblinė sudaryta iš 2-jų atskirų siurblių, pirmasis siurblys automatiškai startuoja kuomet slėgis sistemoje nukrenta iki 0,8*P, kuomet P = sistemos slėgis su uždarytomis sklendėmis. Antrasis siurblys startuoja kai slėgio vertė nukrenta iki 0,6*P. Siurbliai dirba iki tol, kol yra išjungiami fiziškai, rankiniu būdu.

Elektros energijos tiekimas priešgaisrinei siurblinei privalo būti užtikrinamas atskira linija, visi kabeliai privalo būti atsparūs ugniai ir mechaniniams pažeidimams. Saugos rėlės privalo išlaikyti padidintą variklių startavimo metu atsirandančią apkrovą bent 20 sekundžių.

Priešgaisrinė siurblinė su 2 elektriniais varikliais.
Priešgaisrinė siurblinė su 2 elektriniais varikliais.
 • Našumas iki  750 m3/h
 • Pakėlimas iki 132 m
 • Galia iki 565 kW
 • Priešgaisrinės stotys gaminamos vadovaujantis ES standartu EN 12845
 • Galimas įvairus variklių konfigūravimas
 • Automatinis siurblių paleidimas
 • Automatinis kiekvieno siurblio valdymas
 • Automatinė kiekvieno siurblio apsauga
 • Paprastas montavimas
 • Padeda sumažinti gaisro sukeliamus nuostolius
 • Užtikrina nekintamą slėgį nejungiant pagrindinių siurbliųs

Priešgaisrinė stotis – tai įranga, kuri gaisro atveju apsaugo žmonių gyvybes ir materialines vertybes. Šios stotys plačiai naudojamos gyvenamuosiuose namuose, biuruose ir gamybiniuose kompleksuose. Kiekviena priešgaisrinė stotis parenkama atsižvelgiant į individualius kliento poreikius.

Priešgaisriniai siurbliai įsijungia, sistemoje sumažėjus slėgiui (gaisras, slėgio pokyčiai). Siekiant išvengti savaiminio siurblių įsijungimo, priešgaisrinėje stotyje būtina sumontuoti slėgio palaikymo siurblį (jockey pump), kuris vamzdynų sistemoje palaikys nekintamą slėgį. Sumontavus stotyje keletą siurblių, atskirai reguliuojamas kiekvieno siurblio slėgis, kurį pasiekus siurblys įsijungia.

Įgyvendinti projektai:

PRIEŠGAISRINĖS SIURBLINĖS PALEIDIMAS IR TESTAVIMAS LMTA STUDIJŲ MIESTELIO STATYBŲ PROJEKTE VILNIUJE

RENTA PUMPS UAB parinko ir pateikė priešgaisrinę siurblinę į Vilniaus LMTA studijų miestelio statybų projektą. Patiekta italų gamintojo FourGroup priešgaisrinė...

NAUJOS PRIEŠGAISRINĖS SIURBLINĖS PALEIDIMAS IR TESTAVIMAS KAUNO DAUGIABUČIŲ PROJEKTE

Uprent UAB parinko ir pateikė priešgaisrinę siurblinę į Kauno daugiabučių statybos projekto "Piliamiestis" 10 Etapą Patiekta italų gamintojo FourGroup priešgaisrinė...