GRUNTINIŲ VANDENŲ VALYMAS

Gruntinių vandenų valymas išgavus juos iš dirvožemio dažniausiai atliekamas atviruose vandens telkiniuose ar kanalizacijos sistemoje, tačiau valymas gali būti atliekamas ir rezervuaruose. Šiuo atveju naudojamos technologijos gali būti pritaikytos ir artezinio vandens, išgaunamo naudojant gręžinių sistemą, valymui.

UPRENT siūlomų gruntinių vandenų valymo sprendimų privalumai:

 • Sudėties pokyčių stebėjimas esamuoju laiku
 • Didelis siurblių, rezervuarų ir separatorių parkas
 • Mobilios mėginių ėmimo stotys
 • Perpumpavimo sistemos hidraulinių apkrovų simuliacija
 • Sertifikuoti, tikslūs matavimo įrankiai
 • Reikalingos dokumentacijos ruošimas ir pateikimas

Prieš atliekant darbus, būtina apibrėžti koncentracijos mažinimo kiekius. Sukūrus tikslų ir aiškų darbų planą, parenkamas tinkamiausias ir rentabiliausias gruntinių vandenų valymo metodas, užtikrinantis darbų atlikimą per trumpiausią laiką su minimaliais resursais.

Gruntinių vandenų valymas dažniausiai naudojamas šių komponentų koncentracijai mažinti:

 • Smėlis, molis ir kiti mechaniniai nešvarumai
 • Naftos produktai
 • Cheminiai elementai (geležis)
 • Mikroorganizmai
 • Biomasė