NUSAUSINIMO SISTEMOS UPRENT

Adatiniai filtrai, puikus būdas gruntinio vandens pažeminimui. UPRENT siūlomi nusausinimo sprendimai adatiniai filtrai apima ne tik įrangos nuomą, bet ir pilną projekto priežiūrą. Pilna projekto priežiūra apima tinkamiausios įrangos ir perpumpavimo sistemos parinkimą, atlikus vietovės geologinį vertinimą.

UPRENT siūlomų gruntinių vandenų lygio kontrolės sprendimų privalumai:

  • Gruntinių vandenų lygio nustatymas ir stebėjimas (matavimai realiu laiku)
  • Tėkmės ir cheminės sudėties matavimai
  • Priežiūra 24/7
  • Dideli gruntinių vandenų išmetimo atstumai ir netoliese esančių dirvožemių drėkinimas gruntiniais vandenimis
  • Gruntinių vandenų valymas (kietosios dalelės, cheminiai elementai ir naftos produktai)
  • Geologiniai ir hidro-geologiniai matavimai

Pasirinkus tinkamiausią įrangą ir aptarus projekto vykdymo detales, būtina pasirinkti konkrečiam nusausinimo projektui tinkamiausią technologiją. Sumontavus perpumpavimo sistemą, atliekami sistemos testavimai.

Dažniausiai naudojami gruntinių vandenų lygio kontrolės statybvietėse sprendimai:

  • Vertikalus nusausinimas adatiniais filtrais – populiariausias sprendimas vandens išgavimui iš vienarūšių ir laidžių dirvožemių. Dėl vakuumo, kuį sukelti gali būti naudojami BBA ar kitų gamintojų siurbliai, aplink adatinį filtrą susidariusios terpės dėka skystis daug greičiau akumuliuojamas lyginant su skysčiu, kuris surenkamas, naudojant sunkio jėgą. Adatiniai filtrai efektyviausia priemonė gruntinio vandens suvaldymui.
  • Vertikali nusausinimo sistema skirta gruntinių vandenų, esančių skirtinguose dirvožemio lygiuose, nusausinimui vienu metu. Šis nusausinimo būdas užtikrina stabilias statybinės aikštelės kraštų atramas ir sėkmingą visų dirvožemio lygių nusausinimą vienu metu. Šis spendimas tinkamiausias nevienarūšiams dirvožemiams su nedideliu gruntinių vandenų pralaidumu.
  • Horizontalus nusausinimas montuojamas statybvietėse, dažniausiai pašalinus nepralaidų dirvožemio sluoksnį. Siekiant geresnio rezultato, horizontalus nusausinimas dažnai derinamas su vertikaliu nusausinimu, tai užtikrina dar greitesnį paviršinių vandenų nusiurbimą.
  • Gręžinių sistema skirta darbui didesniame nei 8 m gylyje ir ilgesniems nei 6 mėn. projektams. Ši sistema suteikia galimybę siurbti vandenį tiesiai iš giliausios gręžinio vietos, kuri gali būti dešimčių metrų gylyje, užtikrinant reikiamą gruntinių vandenų lygį statybvietėje.