Uprent buvo pasirinktas kaip grunto išramstymo sistemų tiekėjas, nuotekų valyklos statybose Vilniuje, Upės g.

Uprent patiektas sprendimas atitiko kliento poreikį.

Užsakovas – INSTITA UAB